Speedy Skatez 鼠貼

更換鼠貼的技巧  |

更多

Speedy Skatez 鼠貼(0.6mm)

Speedy Skatez

SPEEDY SKATEZ_01
SPEEDY SKATEZ_02
SPEEDY SKATEZ_03
Loading image... Loading image... Loading image...

【商品規格】:

鼠貼厚度:0.6mm

適用滑鼠型號:
ZOWIE EC1-B 電競滑鼠
ZOWIE EC2-B 電競滑鼠
ZOWIE EC1-B-CSGO 電競滑鼠
ZOWIE EC2-B-CSGO 電競滑鼠

【商品特色】:

•ZOWIE EC-B系列(不包含DIVINA系列)滑鼠專用
•0.6mm厚度提供絕佳耐用性
•經特殊設計可減少摩擦提升表現

【備註】:

僅限EC-B系列滑鼠使用,EC-A系列、EC-B DIVINA系列滑鼠請參考TYPE BF 鼠貼

【商品售價】:

NT$160