Type A 鼠貼

更換鼠貼的技巧  |

更多

Type A 鼠貼 (0.4mm)

Skatez-TypeA

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

【商品規格】:

鼠貼厚度:0.4mm

適用滑鼠型號:

ZOWIE FK1+ 電競滑鼠
ZOWIE FK1 電競滑鼠
ZOWIE FK2 電競滑鼠
ZOWIE ZA11 電競滑鼠
ZOWIE ZA12 電競滑鼠
ZOWIE S DIVINA系列 電競滑鼠

【商品特色】:

•ZOWIE 系列滑鼠專用
•0.4mm厚度提供絕佳耐用性
•經特殊設計可減少摩擦提升表現

【商品售價】:

NT$160