GSR II

【商品介紹】

新的布質表面、縫邊設計,減少潮溼影響滑感、加強耐用性,特殊高密度平整底材,軟硬適中的底材特性提供優越的制動力。


GSR II

G-SR II_05(top)
G-SR II_03(right45)
G-SR II_01(top45)
G-SR II_04(edge)
G-SR II_02(top30)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

【商品規格】

470mm x 390mm x 3.5mm

【商品特色】

  • 抗潮布面
  • 縫邊設計
  • 高密度平整底材

【商品售價】

NT$1190